IT system administrator

IT system administrator
informacinės sistemos administratorius statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ar viešosios įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, prižiūrintis valstybės registrą, žinybinį registrą, valstybės informacinę sistemą ir kitą informacinę sistemą ir (ar) jos infrastuktūrą, užtikrinantis jos veikimą ir elektroninės informacijos saugą, ar kitas asmuo (asmenų grupė), kuriam Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka perduotos valstybės registro, žinybinio registro, valstybės informacinės sistemos ar kitos informacinės sistemos ir (ar) jos infrastuktūros priežiūros funkcijos. atitikmenys: angl. IT system administrator; system administrator šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų, Saugos dokumentų turinio gairių ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių patvirtinimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • System Administrator Appreciation Day — System Administrator Appreciation Day, also known as Sysadmin Day, SysAdminDay or SAAD, was created by Ted Kekatos, a system administrator in Chicago. Kekatos was inspired to create the special day by a Hewlett Packard magazine advertisement in… …   Wikipedia

  • System administrator — A system administrator, systems administrator, or sysadmin, is a person employed to maintain and operate a computer system and/or network. System administrators may be members of an information technology department.The duties of a system… …   Wikipedia

  • System-Administrator — Ein Systemadministrator (von lat. administrare: verwalten; auch: Administrator oder (formlos) Admin, Sysadmin, Netzwerkadministrator, Netzwerkverwalter, Netzadministrator, Netzverwalter, Systemmanager, Systemverwalter, Systembetreuer, Operator)… …   Deutsch Wikipedia

  • System Administrator Appreciation Day — Blaubeerkuchen mit Tux und Glückwünschen …   Deutsch Wikipedia

  • system administrator —    The person charged with the responsibility of managing the system. In a very large system, the system administrator may in fact be several people or even a department; if you are running Linux on your system at home, you have to be your own… …   Dictionary of networking

  • system administrator — informacinės sistemos administratorius statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ar viešosios įstaigos valstybės tarnautojas ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • system administrator — sistemos administratorius statusas T sritis informatika apibrėžtis Visateisis operacinės sistemos ar kitos sistemos tvarkytojas. Rūpinasi naujų programų diegimu ir atnaujinimu, sistemos saugumu, duomenų išsaugojimu, kasdienine sistemos priežiūra …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • AR System Administrator — is a client application of Remedy s Action Request System. It is used exclusively for building, customizing, maintaining, and supporting AR System applications. It reads and writes data to the metatable section of the AR System s database.… …   Wikipedia

  • system administrator —    A person who manages a multiuser computer system with responsibilities similar to those of a network administrator …   IT glossary of terms, acronyms and abbreviations

  • system administrator — noun a person in charge of managing and maintaining a computer system of telecommunication system (as for a business or institution) • Hypernyms: ↑supervisor, ↑computer user …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”